Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде кат.парцеле бр. 576/3 КО Бачка Паланка за доградњу постојећег комплекса за складиштење и претовар житарица

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде кат.парцеле бр. 576/3 КО Бачка Паланка за доградњу постојећег комплекса за складиштење и претовар житарица