ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Тридесет трећа седница Скупштине општине одржаће се у уторак, 14. марта 2023. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са 30. Седнице СО Бачка Паланка

 1. Усвајање записника са 31. Седнице СО Бачка Паланка

 1. Усвајање записника са 32. Седнице СО Бачка Паланка

 1. Доношење Одлуке о давању непокртености на коришћење без накнаде Културном центру Бачка Паланка – непокретност уписана у Лист непокретности број 2880 КО Челарево, кат.парцела број 486, објекат број 1, површине 731 м2;

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду)

 1. Доношење Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде путем преноса јавне својине на другог носиоца јавне својине – непокретности уписане у Лист непокретности број7676 КО Бачка Паланка-град, катастарска парцела бр. 7235/5;

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду)

 1. Доношење Одлуке о одређивању праваца пружања државних путева првог и другог реда кроз насељена места на територији Општине Бачка Паланка;

(Известилац : Зоран Баћина, руководилац Одљења за привреду)

 1. Доношење Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Бачка Паланка;

(Известилац: Никола Лалић, испред Одељења за урбанизам и грађевинарство)

 1. Доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности)

 1. Разматрање Извештаја о раду Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима за школску 2022/2023. годину;

(Известилац: Вера Жарковић, испред Одељења за друштвене делатности)

 1. Разматрање Информације о стању спорта у Општини Бачка Паланка у периоду 1.01.2022.-31.12.2022. године;

(Известилац: Вера Жарковић, испред Одељења за друштвене делатности)

 1. Разматрање Извештаја о раду Општинске управе Општине Бачка Паланка ;

(Известилац : Рајка Појужина, начелница ОУ)

 1. Разматрање Извештаје о раду ЈКП „Комунлапројект“ Бачка Паланка за 2022. годину;

(Известилац : Ђуро Шкрбић, директор ЈКП „Комуналпројект“)

 1. Разматрање Извештаја о раду и финансијског пословања Туристичке организације Општине Бачка Паланка за 2022. годину;

(Известилац: Милица Стоисављвић, директорка Туристичке организације)

 1. Разматрање Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка за 2022. годину;

(Известилац: Душан Танкосић, испред Одељења за скупштинске и извршне послове)

 1. Доношење Решења o измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка паланка;

(Известилац: Душан Танкосић, испред Одељења за скупштинске и извршне послове)

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Геронтолошког центра Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: Љиљана Ћулибрк, директорка Геронтолошког центра)

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Годишњи оперативни план и Финансијски план Установе „Центар за социјални рад општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: Бранка Дујовић, директорка Центра за социјални рад)

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању чланице Управног одбора „Центра за социјални рад Бачка Паланка“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана сталног радног тела Одбора за избор и именовање Скупштине општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

 1. Доношење Решења о разрешењу Управног одбора Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

 1. Одборничка питања.

Позивамо да извештавате!