ОДРЖАНА 139. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 139. седници Општинског већа, одржаној дана 07.марта 2023. године, којом је председавао председник Oпштинског већа, Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 10 тачaка дневног реда.

Општинско веће је размотрило Извештај о раду Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2022. годину, Извештај о раду и Финансијски извештаја Туристичке организације општине Бачка Паланка за 2022. годину, Извештај о раду Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2022. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Чланови већа су размотрили Информације о стању спорта у Општини Бачка Паланка у периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Општинско веће је утрврдило Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Бачка Паланка, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Чланови већа су утврдили Предлог одлуке о давању непокретности на коришћење без накнаде Културном центру Бачка Паланка-непокретност уписана у Лист непокретности број 2880 КО Челарево,катастарска парцела број 486, објекат број 1, површине 731м2 , који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Утврђен је Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде путем преноса права јавне својине на другог носиоца права јавне својине – непокретности уписане у Лист непокретности бр. 7676 КО Бачка Паланка – град, катастарска парцела бр. 7235/3, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Чланови већа су донели Решење о измени решења о утврђивању режима саобраћаја у централној зони насеља Бачка Паланка и у улицама у којима је ограничен саобраћај за поједине категорије возила и у зони дуж насипа Парка природе ,,Тиквара“.