139. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у петак, 10.марта 2023. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 138. седнице Општинског већа, одржане дана 01. марта 2023. године;

  1. Разматрање Извештаја о раду Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Ђуро Шкрбић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

  1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Туристичке организације општине Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Милица Стоисављевић, директор Туристичке организације општине Бачка Паланка);

  1. Разматрање Извештаја о раду Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац : Рајка Појужина, начелник Општинске управе);

  1. Разматрање Информације о стању спорта у Општини Бачка Паланка у периоду 01.01.2022.-31.12.2022. године

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

  1. Утврђивање Предлога одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Бачка Паланка

(Известилац: Милкица Петржљан, руководилац Одељења за урбанизам и грађевинарство);

  1. Утврђивање Предлога одлуке о давању непокретности на коришћење без накнаде Културном центру Бачка Паланка-непокретност уписана у Лист непокретности број 2880 КО Челарево,катастарска парцела број 486, објекат број 1, површине 731м2

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

  1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!