138. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 01.марта 2023. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 136. седнице Општинског већа, одржане дана 08. фебруара 2023. године;

 1. Усвајање Записника са 137. седнице Општинског већа одржане дана 14. фебруара 2023. године;

 1. Разматрање Извештаја о раду интерресорне комисије (ИРК) за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама за 2022. годину

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

 1. Разматрање Извештаја о раду Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима за школску 2022/2023 годину

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

 1. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Годишњи оперативни план и Финансијски план Установе „Центар за социјални рад општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Бранка Дујовић, директор Центра за социјални рад);

 1. Доношење Решења о цени пружаоца услуге лични пратилац детета за 2023. годину

(Известилац: Бранка Дујовић, директор Центра за социјални рад);

 1. Доношење Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини-непосредном погодбом катастарска парцела бр. 5510/4 К.О. Бачка Паланка-град

(Известилац: Зоран Баћина, председник Комисије за грађевинско земљиште);

 1. Сачињавање Извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Бачка Паланка

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

 1. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о Нацрту одлуке о изради Просторног плана Општине Бачка Паланка

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

 1. Утврђивање Предлога решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка

(Известилац: Душан Танкосић, службеник за нормативну делатност);

 1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!