Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичо-архитектонске разраде кат. парц. бр. 2206 и 2208 КО Пивнице, у Пивницама, за изградњу породичног стамбеног објекта – куће за свештеника, спратности П+0

Oglas-UP SPCO Pivnice-1

Priložene datoteke