ПРЕЗЕНТАЦИЈА КРЕДИТНИХ ЛИНИЈА РАЗВОЈНОГ ФОНДА ВОЈВОДИНЕ

У уторак 14.фебруара 2023. године у великој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка са почетком у 10,00 часова одржана је презентација кредитних линија Развојног фонда Аутономне Покрајине Војводине. Пре неког времена промењени су неки услови кредитних линија те је циљ да се упознају заинтересовани потенцијални корисници са истим. На челу Развојног Фонда је господин Горан Савић а на челу Надзорног одбора је господин Игор Мировић, председник Покрајинске Владе.

Дејан Славујевић испред Развојног фонда Војводине је истакао да су данас имали јако добру презентацију у Бачкој Паланци. Захвалио се запосленима из локалне самоуправе. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине је државна финансијска кредитна институција, оснивач је Покрајинска Влада и Република Србија. Основна делатност је кредитирање пре свега пољопривредника односно газднистава на територији Војводине, али и правних лица и предузетника. Данас су људи могли да чују промене које су се издешавале. По одлуци Надзорног одбора промењене су каматне стопе те постоје 2 опције:

1. За динарске кредите сад је референта каматна стопа НБС +0,8%

2. За кредите са валутном клаузулом 2%+ шестомесечни Еурибор

Ово је једна веома битна промена. Развојни фонд Војводине има расписаних 15 конкурса, који су отворени током целе године. Седиште је у Новом Саду у улици Цара Лазара 7а. Од 15 кредитних линија, 8 су за регистрована пољопривредна газдинства и 7 су за правна лица и предузетнике. Од тих 8 односно 7 код правних лица један је краткорочни кредит за обртна средства, ненаменски једногодишњи, остали су сви дугогодишњи. ,,Ми смо познати по томе што су наши дугогодишњи кредити до седам година и две године грејс периода.“ Корисник има право да отплати кредит и пре времена. У случају превремене отплате нема никаквих каматних стопа и пенала. Такође су једина акредитована иституција које је расписала конкурс за дугорочне кредите за финансирање климатских одрживих инвестиција. То је једна будућност и перспектива, гледа се да се на сваки начин смањи загађење животне средине, да се пази на екологију од набавке електричних хибридних возила, пољопривредне механизације, дронова, као и алтернатни извори енергије, соларни панели, биогасне пумпе… Највише људи је пре имало проблем са документацијом, сада је то решено на тај начин да ко позове Развојни фонд Војводине јавља му се на основу података из трезора за газдинства. Након тога се одлучује корисник за кредит. Презентацији су присуствовали пољопривредници, занаталије, привредна друштва, представници локалне самоуправе и сви остали заинтересовани.