ОДРЖАНА 136. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 136. седници Општинског већа, одржаној дана 08.фебруара 2023. године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница чланови већа разматрали су 5 тачака дневног реда.

Општинско веће је утврдило Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Општине Бачка Паланка, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.

Чланови већа су донели Решење о утврђивању економске цене боравка деце предшколског узраста у Предшколској установи „Младост“Бачка Паланка за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године. Економска цена програма васпитања и образовања за целодневне облике рада у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка утврђује се у износу од 24.800,00 динара месечно по детету. Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету са бројем радних дана у месецу.

Учешће корисника услуга у економској цени по детету износи 20%, односно за целодневне облике утврђује се у износу од 4.960,00 динара месечно по детету.

Учешће корисника услуга у економској цени по детету за боравак у трајању од 4 часа утврђује се у износу од 1.805,00 динара месечно по детету.

Учешће корисника услуга у економској цени по детету за целодневне облике -програм припреме за школу утврђује се у износу од 4.535,00 динара месечно по детету.

Учешће корисника услуга у економској цени по детету у трајању од 4 часа – програм припреме за школу утврђује се у висини цене ужине од 40,00 динара по дану.

Општинско веће је утврдило Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Геронтолошког центра Бачка Паланка за 2023. годину, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.