Набавка добара – набавка образаца и ситног канцеларијског материјала за потребе општинске управе Општине Бачка Паланка-Партија 2, набавка број 03/2023