136. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 08.фебруара 2023. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 135. седнице Општинског већа, одржане дана 01. фебруара 2023. године

  1. Утврђивање Предлога одлуке о измени и допуни Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Општине Бачка Паланка

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

  1. Доношење Решења о утврђивању економске цене боравка деце предшколског узраста у Предшколској установи „Младост“Бачка Паланка за период од 01.01.2023.. до 31.12.2023. године

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

  1. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Финансијски план Геронтолошког центра Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Љиљана Ћулибрк, директор Геронтолошког центра Бачка Паланка);

  1. Питања и предлози

Позивамо да извештавате!