РАДНИ САСТАНАК КОД ПРЕДСЕДНИКА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ИГОРА МИРОВИЋА

Бранислав Шушница, председник општине Бачка Паланка је у уторак 31.јануара 2023. године присуствовао радном састанку код председника Покрајинске Владе Игора Мировића. Састанку су присуствовали и министар туризма и омладине – Хусеин Мемић и представници локалних самоуправа: Нови Сад, Сомбор, Апатин, Бач, Беочин, Инђија,  Бела Црква и Ковин. Тема састанка је била разговор о туристичким потенцијалима и важним пројектима у области туризма у општинама које имају излаз на Дунав. Реч је о пројектима за марине, пристаништа, визиторске центре и бициклистичке стазе.

Кроз територију Општине Бачка Паланка протиче међународна река Дунав. Општина Бачка Паланка излази на леву обалу Дунава у дужини од око 29,4km и на десну обалу Дунава у дужини од око 7,5km.

Планирање, уређење и грађење у подручју приобаља је дефинисано просторним планом јединице локалне самоуправе,  планом генералне регулације централног насеља јединице локалне самоуправе, ПДР – ом приобалне зоне Бачка Паланка и ПДР – ом моста преко Дунава код Бачке Паланке.

Општина Бачка Паланка је уложила средства у израду пројектно – техничке документације за изградњу следећих објеката:

  1. Ојачање обале приобаља Бачке Паланке са реконструкцијом постојећих пешачких стаза.
  2. Регатна стаза са пратећим садржајима и недостајућа инфраструктура.

Такође у сарадњи са ЈП ,,Путеви Србије“ завршава се пројектно – техничка документација за Мост преко Дунава код Бачке Паланке.

Потенцијални пројекти од општег интереса чија изградња је дефинисана планском документацијом а који имају утицај на развој туризма у општини Бачка Паланка су:

  1. Путничко пристаниште
  2. Марина
  3. Теретни терминал

Општина није започела израду пројектно техничке документације за ове пројекте.