ОДРЖАНА 135. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 135. седници Општинског већа, одржаној дана 01.фебруара 2023. године, којом је председавао заменик председника општине Бачка Паланка, Мита Лачански чланови већа разматрали су 7 тачака дневног реда.

Општинско веће је донело Закључак о измени Закључка о задужењима чланова Општинског већа Општине Бачка Паланка.

Чланови већа су размотрили Годишњи извештај о раду Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Бачка Паланка за 2022. годину.

Размотрен је Извештај о раду Жалбене комисије Општине Бачка Паланка за 2022. годину.

Донето је Решење по жалби Јовановић Драгице из Бачке Паланке, изјављене на решење Центра за социјални рад општине Бачка Паланка бр. 55330-3790-35/2022 од 08. децембра 2022. године и Решење по жалби Чичић Босиљке из Бачке Паланке, изјављене на решење Центра за социјални рад општине Бачка Паланка бр. 55330-3982/2022 од 12. децембра 2022. године