135. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 01.фебруара 2023. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 134. седнице Општинског већа, одржане дана 25. јануара 2023. године

  1. Доношење Закључка о измени Закључка о задужењима чланова Општинског већа Општине Бачка Паланка

 

(Известилац: Александра Рудић, секретар Општинског већа);

  1. Разматрање Годишњег извештаја о раду Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Душан Танкосић, председник Комисије);

  1. Разматрање Извештаја о раду Жалбене комисије Општине Бачка Паланка за 2022. годину;

(Известилац: Дубравка Живић, председник Жалбене комисије);

  1. Доношење Решења по жалби Јовановић Драгице из Бачке Паланке, изјављене на решење Центра за социјални рад општине Бачка Паланка бр. 55330-3790-35/2022 од 08. децембра 2022. године

(Известилац: Бранка Дујовић, директор Центра за социјални рад општине Бачка Паланка);

  1. Доношење Решења по жалби Чичић Босиљке из Бачке Паланке, изјављене на решење Центра за социјални рад општине Бачка Паланка бр. 55330-3982/2022 од 12. децембра 2022. године

(Известилац: Бранка Дујовић, директор Центра за социјални рад општине Бачка Паланка);

  1. Питања и предлози

Позивамо да извештавате!