Јавни оглас за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања (лицитације)

ЈАВНИ ОГЛАС

Јавни оглас за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања (лицитације) Бачка Паланка

Јавни оглас за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања (лицитације) Силбаш