ОДРЖАНА 134. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 134. седници Општинског већа, одржаној дана 25. јануара 2023. године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница чланови већа разматрали су 11 тачака дневног реда.
Општинско веће је утврдило Предлог одлуке о одређивању праваца пружања државних путева првог и другог реда кроз насељена места на територији Општине Бачка Паланка, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Чланови већа су донели Закључак о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о Нацрту одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Бачка Паланка. Јавна расправа Нацрта одлуке ће се одржати у периоду од 1. фебруара до 21. фебруара 2023. године. Учесници у јавној расправи су представици надлежних државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе, еминентни стручњаци у овој области, као и друге заинтересоване стране (физичка и правна лица). Нацрт одлуке биће представљен на јавној презентацији, која ће се одржати 10. фебруара 2023. године, у 13,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16 у Бачкој Паланци.

Донето је Решење о давању сагласности на коригован Ценовник основних комуналних услуга за категорију потрошача – правна лица у граду и насељеним местима општине Бачка Паланка и Решење о давању сагласности на коригован Ценовник гробних места са изграђеним бетонским стазама са или без опсега и костурница на гробљу у Бачкој Паланци и насељеним местима општине Бачка Паланка.

Чланови већа су донели Закључак о додели бесповратних средстава грађанима (крајњим корисницима) за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда и породичних кућа на територији Општине Бачка Паланка у 2022. години.

Донето је и Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22.

Чланови већа су дали сагласност на доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Савета месне заједице „Гајдобра“ о пријему у радни однос и финансирању једног запосленог из средстава буџета Општине Бачка Паланка и Решење о давању сагласности на употребу грба Oпштине Бачка Паланка.