Потврђени урбанистички пројекти 2023.

Urbanistički projekat dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju (.zip)

URBANISTIČKI PROJEKAT URBANISTIČKOARHITEKTONSKE RAZRADE KAT.PARC.BR. 5501, 5502/1, 5509/1 i 5510/4 K.O. BAČKA PALANKA-GRAD, U BAČKOJ PALANCI, ZA IZGRADNJU VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA (.zip)

URBANISTIČKI PROJEKAT URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE KAT.PARC.BR. 576/3 K.O. BAČKA PALANKA ZA DOGRADNJU POSTOJEĆEG KOMPLEKSA ZA SKLADIŠTENJEI PRETOVAR ŽITARICA (.zip)

URBANISTIČKI PROJEKAT URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE KAT.PARC.BR. 2206 I 2208 U KO PIVNICE, ZA IZGRADNJU PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA-KUĆE ZA SVEŠTENIKA, SPRATNOSTI P+0

URBANISTIČKI PROJEKAT URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE KAT.PARC.BR. 5540, 5541/1 K.O. BAČKA PALANKA – GRAD, U BAČKOJ PALANCI, ZA IZGRADNJU VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA SPRATNOSTI SU+P+4

Urbanistički projekat skladiste i nadstresnica Despotovo Agrarsent

Urbanistički projekt Popović transport

Urbanistički projekat Sekeruš Toša