134. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 25.јануара 2023. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 132. седнице Општинског већа, одржане дана 28. децембра 2022. године и Записника са 133. седнице Општинског већа, одржане дана 11. јануара 2023. године

 

 1. Утврђивање Предлога одлуке о одређивању праваца пружања државних путева првог и другог реда кроз насељена места на територији Општине Бачка Паланка

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

 1. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о Нацрту одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Бачка Паланка

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на коригован Ценовник основних комуналних услуга за категорију потрошача – правна лица у граду и насељеним местима општине Бачка Паланка

(Известилац: Ђуро Шкрбић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на коригован Ценовник гробних места са изграђеним бетонским стазама са или без опсега и костурница на гробљу у Бачкој Паланци и насељеним местима општине Бачка Паланка

(Известилац: Ђуро Шкрбић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

 1. Доношење Закључка о додели бесповратних средстава грађанима (крајњим корисницима) за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда и породичних лкућа на територији Општине Бачка Паланка у 2022. години

(Известилац: Тодор Чулић, председник Комисије за спровођење поступка доделе средстава за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу енергетских својстава, стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22

(Известилац: Тодор Чулић, председник Комисије за спровођење поступка доделе средстава за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22

(Известилац: Тодор Чулић, председник Комисије за спровођење поступка доделе средстава за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Савета месне заједице „Гајдобра“ о пријему у радни однос и финансирању једног запосленог из средстава буџета Општине Бачка Паланка

(Известилац: Јелена Шутовић, секретар МЗ „Гајдобра“);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на употребу грба Oпштине Бачка Паланка

(Известилац: Александра Рудић, секретар Општинског већа);

 1. Питања и предлози

Позивамо да извештавате!