ОДРЖАНА ТРИДЕСЕТ ПРВА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 31. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 18.јануара 2023. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 12 тачака дневног реда.

Одборници су дали сагласност на доношење Решења о избору члана Општинског већа општине Бачка. Раде Јелић, дипломирани правник је одабран за члана Општинског већа општине Бачка.

Одборници су дали сагласност на доношење Одлуке о измени Одлуке о накнадама и наградама за рад одборника Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела органа Општине, Одлуке о приступању изменама и допунама Пословника Скупштине општине Бачка Паланка, Одлуке о образовању Савета за родну равноправност Општине Бачка Паланка.

Дата је сагласност на доношење Решења о разрешењу председника, заменика председника и чланова Савета за родну равноправност Општине Бачка Паланка, Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Савета за родну равноправност Општине Бачка Паланка, Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2023. годину.

Одборници су дали сагласност на Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка за 2023. годину.

Дата је сагласност и на доношење Решења о давању сагласности Основној школи „Десанка Максимовић“ из Бачке Паланке за давање у закуп непокретности (спортска сала) за 2023. годину, Решења о давању сагласности на Финасијски план Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка за средства опредељена из буџета Општине Бачка Паланка за 2023. годину и Решења o разрешењу и именовању чланa Комисије за прибављање и располагање непокретностима у јавној својини Општине Бачка Паланка.