Набавка услуге – штампањe „Службеног листа Oпштине Бачка Паланка“ за период од годину дана од дана закључења уговора, набавка број 02/2023