Решење о попуњавању извршилачког радног места у Општинској управи Општине Бачка Паланка јавним конкурсом

Решење о попуњавању извршилачког радног места у Општинској управи Општине Бачка Паланка јавним конкурсом