Додељено 19 стипендија студентима и ђацима ромске националности

Шеснаест ученичких стипендија у вредности од 3.000 динара и три студентске у вредности од 4.000 динара, додељене су данас ученицима и студентима ромске националне заједнице у Општини Бачка Паланка. Поред ових 19 још седам је добило републичку стипендију.

Обухват ромске деце системом образовања се сваке године повећава, а Општина Бачка Паланка поред стипендија, ђацима и студентима плаћа и трошкове превоза и тако им олакшава њихов пут кроз образовни систем. На почетку школске године обезбеђен је и школски прибор за 180 ученика ромске популације из основних и средњих школа.

Активности које се спроводе у оквиру Локалног акционог плана за Роме, доприносе побољшању услова живота ромске националне заједнице. Ипак, највећи акценат је на улагању у образовање јер је то једини пут да се изађе из круга сиромаштва.

Мита Лачански, заменик председника општине Бачка Паланка је у свом излагању споменуо госте, који су били присутни током доделе: Јелена Јовановић – покрајинска посланица АП Војводине, представник Националног савеза за Роме, ромске асистенте из 4 школе из наше Општине, који су такође својим доприносом помогли да се дође до стипендија. Присутни су били и председник мобилног тима за Роме, чланови комисије за избор стипендиста као и координатор за ромска питања у Општини Бачка Паланка – Драгана Нинковић.

,,Општина Бачка Паланка увек води рачуна о својим ђацима. Пре свега нам је битно да ово буду добра деца и ђаци на понос својих родитеља. Као локална самоуправа трудимо се да сви имамо приближно исте услове за живот у 21.веку.“ – истакао је Лачански.