ТРИДЕСЕТ ПРВА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Тридесет прва седница Скупштине општине одржаће се у среду, 18. јануара 2023. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.Доношење Одлуке о измени Одлуке о накнадама и наградама за рад одборника Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела органа Општине;

(Известилац: Мита Лачански, заменик председника општине)

2.Доношење Одлуке о приступању изменама и допунама Пословника Скупштине општине Бачка Паланка;

(Известилац: Владислава Томашек, секретар Скупштине општине)

3.Доношење Одлуке о образовању Савета за родну равноправност Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Владислава Томашек, секретар Скупштине општине)

4.Доношење Решења о разрешењу председника, заменика председника и чланова Савета за родну равноправност Општине Бачка Паланка;

(Известилац : Милан Чавић, председник Скупштине општине)

5.Доношење Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Савета за родну равноправност Општине Бачка Паланка;

(Известилац : Милан Чавић, председник Скупштине општине)

6.Доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац : Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“ )

7.Доношење Програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду)

8.Доношење Решења о давању сагласности Основној школи „Десанка Максимовић“ из Бачке Паланке за давање у закуп непокретности (спортска сала) за 2023. годину;

(Известилац: Зоран Баћина, испред Одељења за привреду)

9.Доношење Решења о давању сагласности на Финасијски план Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка за средства опредељена из буџета Општине Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: Александар Божић, испред Дома здравља)

10.Доношење Решења o разрешењу и именовању чланa Комисије за прибављање и располагање непокретностима у јавној својини Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

11.Одборничка питања.

Позивамо да извештавате!