ОДРЖАНА 133. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 133. седници Општинског већа, одржаној дана 11. јануара 2023. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански чланови већа разматрали су 5 тачака дневног реда.

Општинско веће је утврдило Предлог одлуке о измени Одлуке о накнадама за рад одборника Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела органа Општине, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Чланови већа су утврдили Предлог решења о давању сагласности Основној школи „Десанка Максимовић“ из Бачке Паланке за давање у закуп непокретности /спортске сале) за 2023. годину, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Чланови већа су утврдили Предлог решења о давању сагласности на Финасијски план Дома здравља ,,Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка за средства опредељена из буџета Општине Бачка Паланка за 2023. годину, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Чланови већа су донели и Програм давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Паланка за 2023. годину, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.