133. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 11.јануара 2023. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Утврђивање Предлога одлуке о измени Одлуке о накнадама за рад одборника Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела органа Општине

(Известилац: Марија Кутањац, руководилац Одељења за скупштинске и извршне послове);

  1. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности Основној школи „Десанка Максимовић“ из Бачке Паланке за давање у закуп непокретности /спортске сале) за 2023. годину

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења зза привреду);

  1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!