132. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 28. децембра 2022. године у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 09,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 130. седнице Општинског већа, одржане дана 15. децембра 2022. године и Записника са 131. седнице Општинског већа, одржане дана 22. децембра 2022. године

 1. Доношење Правилника о изменама Правилника о начину суфинансирања пројеката из области културе

 

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

 1. Доношење Правилника о изменама Правилника о начину суфинансирања пројеката из области социо-хуманитарних делатности

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

 1. Доношење Правилника о изменама Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана из области туризма, екологије и заштите животне средине

 

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

 1. Доношење Решења по жалби Мандић Славице из Бачке Паланке, изјављене на решење Центра за социјални рад општине Бачка Паланка бр. 55330- 3537/2022 од 15. новембра 2022. године

(Известилац: Бранка Дујовић, директор Центра за социјални рад општине Бачка Паланка);

 1. Утврђивање Предлога одлуке о приступању изменама и допунама Пословника Скупштине општине Бачка Паланка

(Известилац: Владислава Томашек, секретар Скупштине општине);

 1. Утврђивање Предлога одлуке о образовању Савета за родну равноправност Општине Бачка Паланка

(Известилац: Владислава Томашек, секретар Скупштине општине);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Стари град“ Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Зоран Баћина, председник Савета МЗ);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Центар“ Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Ђурђина Грубор, секретар МЗ);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Дунав“ Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Тања Рајшп, секретар МЗ);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Братство“ Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Слободанка Рамић, секретар МЗ);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Параге“ за 2023. годину

(Известилац: Жељка Тодић, секретар МЗ);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Силбаш“ за 2023. годину

(Известилац: Андреа Пуповац, секретар МЗ);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Челарево“ за 2023. годину

(Известилац: Мирослав Арсенов, секретар МЗ);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Визић“ за 2023. годину

(Известилац: Лазар Коменић, председник Савета МЗ);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Обровац“ за 2023. годину

(Известилац: Милован Недељков, председник Савета МЗ);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „ Гајдобра“ за 2023. годину

(Известилац: Јелена Шутковић, секретар МЗ);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Карађорђево“ за 2023. годину

(Известилац: Милан Радошевић, секретар МЗ);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Младеново“ за 2023. годину

(Известилац: Добрила Грујић, секретар МЗ);

 1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!