ОДРЖАНА 131. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 131. седници Општинског већа, одржаној дана 22. децембра 2022. године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница чланови већа разматрали су 8 тачака дневног реда.

Општинско веће је утврдило предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа “Стандард“ Бачка Паланка за 2023. годину, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље усвајање и разматрање.

Чланови већа су донели решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2023. годину, решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Товаришево“ за 2023. годину, решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Пивнице“ за 2023. годину, решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Нова Гајдобра“ за 2023. годину, решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „ Деспотово“ за 2023. годину и решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „ Нештин“ за 2023. годину.