131. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у четвртак, 22.децембра 2022. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа “Стандард“ Бачка Паланка за 2023. годину

Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“ Бачка Паланка);

  1. Доношење решења о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2023. годину

Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“ Бачка Паланка);

  1. Доношење решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Товаришево“ за 2023. годину

(Известилац: Сава Данилов, секретар МЗ);

  1. Доношење решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Пивнице“ за 2023. годину

(Известилац: Ана Часар, председник Савета МЗ);

  1. Доношење решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Нова Гајдобра“ за 2023. годину

(Известилац: Младен Лучић, председник Савета МЗ);

  1. Доношење решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „ Деспотово“ за 2023. годину

(Известилац: Сања Игић, секретар МЗ);

  1. Доношење решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „ Нештин“ за 2023. годину

(Известилац: Евица Ковачевић, секретар МЗ);

  1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!