РАДНИ САСТАНАК – МОСТ НЕШТИН – БАЧКА ПАЛАНКА

У среду, 14. децембра 2022. године у 11:00 часова у Музеју града Бачка Паланка одржао се радни састанак. Тема састанка је била изградња моста Нештин – Бачка Паланка. Састанку су присуствовали: председник општине Бачка Паланка Бранислав Шушница, заменик председника општине Бачка Паланка Мита Лачански, начелница Општинске управе Рајка Појужина, руководилац Одељења за урбанизам и грађевнинарство Милкица Петржљан, представници Саобраћајног института ЦИП, представник ЈП Путеви, представник Енергопројект, представници West градње и шпанске компаније Центунион. Након радног састанка цео тим са Општинским руководством је обишао терен на тачкама где би се мост градио. Самим обиласком видели су значај изградње моста и упознати су са проблематиком становништва Нештина и Визића. Информације са терена и радног састанка биће представљене вишим нивоима власти.

Предвиђена је изградња моста укупне дужине дужине 1.898 метара, а пројектоване деонице су дужине 3.398,65 метара. Конструкција моста је подељена на три дилатационе целине са централним делом моста преко пловног пута реке Дунав и приступних делова моста са бачке и сремске стране. Мост је део државног пута IB реда број 19, некатегорисаног пута, одбрамбеног насипа, реке Дунав, шума и шумског земљишта и пољопривредног земљишта.

Мост би представљао везу Бачке Паланке са Нештином, Ердевиком, Кузмином и државном границом са БИХ. За саму Општину Бачка Паланка изградња овог моста је од изузетног значаја будући да се два насељена места која припадају општини Нештин и Визић налазе у Срему а изградњом моста спојиле би се сремска и бачка обала Дунава. Изградња моста олакшала би свакодневницу житељима ова два места.

Глобални проблем за овај део регије у домену друмског саобраћаја је то што се комплетан саобраћај из западне Војводине ка Републици Босни и Херцеговини обавља се преко државног пута I реда број 12, Келбија – Суботица – Оџаци – Бачка Паланка, државним путем II реда број 118 државна граница са Хрватском -Ердевик – Кузмин и даље државним путем IB реда број 29 Кузмин – граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача). Једина веза са ова два путна правца је преко Новог Сада, јер између Бачке Паланке и Новог Сада нема ниједног моста преко реке Дунав. Општина Бачка Паланка је са Јавним предузећем „Путеви Србије“ Београд потписала Протокол о начину реализације пројекта изградње државног пута IB реда број 19 деоница до државног пута IB реда број 12 и рехабилитације дела државног пута IB реда број 12.

Јавно предузеће „Путеви Србије“ у фебруару месецу 2022. године је, након спроведеног поступка за доделу уговора о јавној набавци, донело Одлуку да се Уговор о јавној набавци услуга – Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилозима (приступним путевима) додели групи понуђача “SAOBRAĆAJNI INSTITUТ CIP“ d.o.o. Београд и „GEOMEHANIKA“ d.o.o. Београд.