ОДРЖАНА 130. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 130. седници Општинског већа, одржаној дана 15. децембра 2022. године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница  чланови већа  разматрали су 13 тачака дневног реда.

Општинско веће је утврдило предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања и Финансијски план Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2023. годину, предлог Решења о давању сагласности на План и Програм рада и Финансијски план Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка за 2023. годину, предлог Решења о давању сагласности на План и Програм рада и Финансијски план Туристичке организације општине Бачка Паланка за 2023. годину, предлог Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2023. годину, предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за 2023. годину, предлог Решења о давању сагласности на План и  Програм рада и Годишњи финансијски план Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2023. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.

Донето је Решење о измени и допуни решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији Општине Бачка Паланка и Решење о утврђивању режима саобраћаја у централној зони насеља Бачка Паланка и у улицама у којима је ограничен саобраћај за поједине категорије возила и у зони дуж насипа парка природе „Тиквара“.

Сачињен је Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о изради плана детаљне регулације блокова 12 и 51 у Бачкој Паланци-„Меркур“.

Утврђен је предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације блокова 12 и 51 у Бачкој Паланци- „Меркур“ и предлог Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка за 2023. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.