130. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у четвртак 15. децембра 2022. године у Великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 09,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 128. седнице Општинског већа, одржане дана 30. новембра 2022. године и Записника са 129. седнице Општинског већа, одржане дана 07. децембра 2022. године

 1. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања и Финансијски план Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2023. годину,

(Известилац: Милан Козомора, директор Установе за спорт и рекреацију “Тиквара“ Бачка Паланка);

 1. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на План и Програм рада и Финансијски план Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка за 2023. годину.

Известилац: Александра Кнежевић, секретар Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка));

 1. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на План и Програм рада и Финансијски план Туристичке организације општине Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Милица Стоисављевић, директор Туристичке организације ОБП);

 1. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Оља Нађ, директор Културног центра Бачка Паланка);

 1. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“ Бачка Паланка);

 1. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на План и Програм рада и Годишњи финансијски план Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Миладин Зорић, директор Народне библиотеке „Вељко Петровић“Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о измени и допуни решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији Општине Бачка Паланка

(Известилац: Александар Божић, представник Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о утврђивању режима саобраћакја у централној зони насеља Бачка Паланка и у улицама у којима је ограничен саобраћај за поједине категорије возила и у зони дуж насипа парка природе „Тиквара“

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

 1. Сачињавање Извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о изради плана детаљне регулације блокова 12 и 51 у Бачкој Паланци-„Меркур“

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

 1. Утврђивање предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације блокова 12 и 51 у Бачкој Паланци- „Меркур“

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

 1. Утврђивање предлога Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Душан Танкосић, службеник за нормативну делатност –Одељење за скупштинске и извршне послове);

 1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!