ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ НА КАТ. ПАРЦ. БР. 23847 КО БАЧКА ПАЛАНКА-ГРАД, У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ, У БЛОКУ 16, ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ СА ПРОМЕНОМ НАМЕНЕ И ДОГРАДЊУ ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ, СПРАТНОСТИ П+0

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА