ТРИДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Тридесета седница Скупштине општине одржаће се у петак, 16. децембра 2022. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са 28. седнице СО Бачка Паланка;

 1. Разматрање Извештаја о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар-септембар 2022. године;

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије)

 1. Доношење Одлуке о буџету за 2023. годину;

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије)

 1. Доношење Кадровског плана Општинске управе Општие Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: Рајка Појужина, начелник ОУ Општине Бачка Паланка)

 1. Доношење Програма рада Скупштине општине Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: Владислава Томашек, секретар СО Бачка Паланка)

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: Ђуро Шкрбић, директор ЈКП „Комуналпројект“)

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2022-2027. године;

(Известилац: Ђуро Шкрбић, директор ЈКП „Комуналпројект“)

 1. Доншење Решења о давању сагласности на Статут: Установе Културни центар Бачка Паланка;

(Известилац : Оља Нађ, директор Установе Културни центар Бачка Паланка)

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Годишњи план рада ПУ „Младост“ Бачка Паланка за радну 2022/2023. годину;

(Известилац : Горан Шатара, директор ПУ „Младост“ Бачка Паланка)

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Анекс предшколског програма ПУ „Младост“ Бачка Паланка за радну 2022/2023. годину.

(Известилац : Горан Шатара, директор ПУ „Младост“ Бачка Паланка)

 1. Доношење Решења о престанку дужности директора Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник СО БачкаПаланка);

 1. Доношење Решења о именовању директора Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председникСО Бачка Паланка);

 1. Разматрање Извештаја о раду Радне групе за анализу постојећег стања и праћења процеса газдовања и обнове шуме на подручју Општине Бачка Паланка ( број: II-32-6/2021 oд 12.априла 2021. године)

(Известилац : проф.др Саша Орловић )

 1. Одборничка питања.

Позивамо да извештавате!