ОДРЖАНА 129. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 129. седници Општинског већа, одржаној дана 07. децембра 2022. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански чланови већа разматрали су 9 тачака дневног реда.

Општинско веће је утврдило предлог Одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2023. годину, предлог Кадровског плана Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2023. годину, предлог Програма рада Скупштине општине Бачка Паланка за 2023. годину, предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2023. годину, предлог Решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за период 2022.-2027. године, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Размотрен је Захтев за сагласност на корекцију цена превоза „Дунавпревоз“ д.о.о. Бачка Паланка.

Чланови већа су донели Решење о давању сагласности на План рада прихватилишта за псе-азила Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2023. годину и Решење о давању сагласности на Програм комуналних радова Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2023. годину.