129. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 07. децембра 2022. године у Малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 09,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Утврђивање предлога Одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

  1. Утврђивање предлога Кадровског плана Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Рајка Појужина, начелник Општинске управе);

  1. Разматрање Захтева за сагласност на корекцију цена превоза „Дунавпревоз“ д.о.о. Бачка Паланка

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

  1. Утврђивање предлога Програма рада Скупштине општине Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Марија Кутањац, руководилац Одељења за скупштинске и извршне послове);

  1. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Ђуро Шкрбић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

  1. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за период 2022.-2027. године

(Известилац: Ђуро Шкрбић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

  1. Доношење Решења о давању сагласности на План рада прихватилишта за псе-азила Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Ђуро Шкрбић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

  1. Доношење Решења о давању сагласности на Програм комуналних радова Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Ђуро Шкрбић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

  1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!