ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ КАТ. ПАРЦ. БР. 5501, 5502/1, 5509/1 И 5510/4 КО БАЧКА ПАЛАНКА-ГРАД, У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ, ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ КАТ. ПАРЦ. БР. 5501, 5502/1, 5509/1 И 5510/4 КО БАЧКА ПАЛАНКА-ГРАД, У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ, ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА