Набавка добара – опремa за техничко опремање јединица саобраћајне полиције ПС Бачка Паланка, набавка број 47/2022