ОДРЖАНА 128. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

  На 128. седници Општинског већа, одржаној дана 30. новембра 2022. године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница чланови већа разматрали су 4 тачкe дневног реда.

Општинско веће је утврдило Предлог решења о давању сагласности на Статут Установе: Културни центар Бачка Паланка, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Чланови већа су донели решење по жалби Мандић Драгољуба из Бачке Паланке, изјављене на решење Центра за социјални рад општине Бачка Паланка бр. 55330-2803/2022 од 14. септембра 2022. године. ОДБИЈА СЕ жалба, Мандић Драгољуба из Бачке Паланке као НЕОСНОВАНА.