Набавка угоститељских услуга у објектима на територији града Бачка Паланка за потребе председника Скупштине општине Бачка Паланка, набавка број 45/2022