ОДРЖАНА 127. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 127. седници Општинског већа, одржаној дана 23. новембра 2022. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански чланови већа разматрали су 7 тачaкa дневног реда.

Општинско веће је сачинило Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2023. годину. Позив и нацрт Одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2023. годину објављени су на званичној интернет страници Општине Бачка Паланка. У поменутом периоду путем е-поште пристигао је један предлог/сугестија која се односи на прерасподелу средстава за изградњу дневног боравка за децу са сметњама у развоју, али пошто пројектно – техничка документација за реализацију пројекта није спремна, не постоји основ за опредељивање средстава у буџету за ову намену.

Донето је Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији Општине Бачка Паланка. За потребе утврђивања пореза на имовину , на територији општине Бачка Паланка одређено је пет зона, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Бачка Паланка, осносно радним зонама и другим садржајим у насељу , и то : ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона, ЧЕТВРТА зона и ПЕТА зона.

Утврђен је Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за радну 2022/2023. годину и Предлог решења о давању сагласности на Анекс предшколског програма Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за радну 2022/2023. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Чланови већа су размотрили и Информацију о стању безбедности општине Бачка Паланка.