127. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 23.новембра 2022. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 125. седнице Општинског већа, одржане дана 10. новембра 2022. године и Записника са 126. седнице Општинског већа одржане дана 17. новембра 2022. године

  1. Сачињавање Извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

  1. Доношење Решења о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији Општине Бачка Паланка

(Известилац: Страхиња Кнежевић, руководилац Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода);

  1. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за радну 2022/2023. годину

(Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“ Бачка Паланка);

  1. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Анекс предшколског програма Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за радну 2022/2023. годину

(Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“ Бачка Паланка);

  1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!