ОДРЖАНА 126. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

mde

На 126. седници Општинског већа, одржаној дана 17. новембра 2022. године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница чланови већа разматрали су 4 тачке дневног реда.

Дoнето је Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад Општине Бачка Паланка.

Чланови већа су донели Закључак о додели бесповратних средстава грађанима (крајњим корисницима) за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Општине Бачка Паланка у 2022. години.

 

Priložene datoteke