126. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у четвртак, 17.новембра 2022. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 123. седнице Општинског већа, одржане дана 19. октобра 2022. године и Записника са 124. седнице Општинског већа одржане дана 02. новембра 2022. године

  1. Доношење Решења о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад Општине Бачка Паланка

(Известилац: Бранка Дујовић, директор Центра за социјални рад Општине Бачка Паланка);

  1. Доношење Закључка о додели бесповратних средстава грађанима (крајњим корисницима) за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Општине Бачка Паланка у 2022. години

(Известилац: Тодор Чулић, председник Комисије за спровођење поступка доделе средстава за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу енергетских својстава, стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Општине Бачка Паланка);

  1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!