ОДРЖАНА 125. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

  На 125. седници Општинског већа, одржаној дана 10. новембра 2022. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански чланови већа разматрали су 4 тачке дневног реда.

Општинско веће је дало сагласност на доношење Решења о постављењу заменика начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка. За заменика начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка постављена је Дубравка Живић. Дубравки Живић, службенику на положају заменика начелника Општинске управе Бачка Паланка, плата у месечном износу утврђује се множењем основице утврђене актом Владе Републике Србије за постављена лица, са коефицијентом 14, 84. Такође је било речи и о безбедности грађана општине Бачка Паланка.