124. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 02.новембра 2022. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 119. седнице Општинског већа одржане дана 05. октобра 2022. године, Записника са 120. седнице Општинског већа одржане дана 11. октобра 2022. године и Записника са 121. седнице Општинског већа одржане дана 12. октобра 2022. године

  1. Доношење Закључка о спровођењу Јавног позива за учешће крајњих корисника – граћана и стамбених заједница, за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничких система, путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Општине Бачка Паланка за 2022. годину.

(Известилац: Тодор Чулић, председник Комисије за спровођење поступка доделе средстава за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу енергетских својстава, стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка);

  1. Доношење Закључка о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка, катастарска парцела бр. 6107, уписана у Лист непокретности бр. 2398 у К.О. Бачка Паланка-град-путем јавног надметања

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

  1. Доношење Елабората о локацијама за заузимање јавне површине за продају цвећа, пољопривредних производа, антиквитета и производа домаће радиности на јавним површинама на територији Општине Бачка Паланка

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

  1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!