Препоруке за предузимање мера у циљу смањења потрошње електричне и топлотне енергије за зиму 2022/2023

Препоруке за предузимање мера у циљу смањења потрошње електричне

и топлотне енергије за зиму 2022/2023

  1. Јавно осветљење-препоруке за надлежне руководиоце општина и градова:

– да локалне самоуправе приступе смањењу јавне расвете постављене на улицама, трговима и другим објектима на минимални безбедносно оправдан ниво ( смањење за 33%);

– да свуда где је могуће ограниче рад расвете билборда и светлећих реклама;

– да ограниче новогодишње осветљење на период од 15. децембра 2022. године до 15. јануара 2023. године;

– да свуда где је могуће ограниче рад рефлектора на спортским и другим манифестацијама са тенденцијом организовања спортских приредаба током дневне светлости ;

– да хитно приступе преласку на ЛЕД расвету.

На основу напред наведеног Савет за јавну безбедност Општине Бачка Паланка доноси

Закључак

  1. Применити краткорочне (најбрже) мере потрошње електричне енергије за јавну расвету искључењем сваке друге или треће светиљке. Меру применити одмах по усаглашавању предлога са МУП-ом и Локалном самоуправом.

  2. Израдити елаборат замене фотоћелија, временским релејима за управљање временом рада јавне расвете. Буџетом предвидети потребна средства и фазно реализовати ову меру.

  3. Предузети све потребне процедуралне кораке у реализацији СТУДИЈЕ ЗАМЕНЕ СВЕТИЉКИ : јавне расвете са штедљивом ЛЕД светиљком.

Председник Савета за јавну безбедност

Општине Бачка Паланка,

Мита Лачански

Priložene datoteke