ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ КАТ. ПАРЦ. БР. 3923, 3924 И 3925 КО БАЧКА ПАЛАНКА-ГРАД, У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ, ЗА ИЗГРАДЊУ ДВА ПОСЛОВНА ОБЈЕКТА, ДВА ПОМОЋНА ОБЈЕКТА И МБТС

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ КАТ. ПАРЦ. БР. 3923, 3924 И 3925 КО БАЧКА ПАЛАНКА-ГРАД, У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ, ЗА ИЗГРАДЊУ ДВА ПОСЛОВНА ОБЈЕКТА, ДВА ПОМОЋНА ОБЈЕКТА И МБТС