ОДРЖАНА 123. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 123. седници Општинског већа, одржаној дана 19. октобра 2022. године, којом је председавао председник Општинског већа Бачка Паланка, Бранислав Шушница чланови већа разматрали су 6 тачака дневног реда.

Општинско веће је донело Закључак о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2023. годину. Јавна расправа Нацрта Одлуке ће се одржати у периоду од 25. октобра до 14. новембра 2022. године. Учесници у јавној расправи су представници органа јединице локалне самоуправе и друге заинтересоване стране. Прогам јавне расправе о Нацрту одлуке са Нацртом одлуке објављује се на интернет страници Општине Бачка Паланка. Предлози и сугестије се достављају Одељењу за финансије и буџет. Нацрт одлуке биће представљен на отвореном састанку, који ће се одржати 04. новембра 2022. године у 9,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка. По окончању јавне расправе биће сачињен извештај о спорведеној јавној расправи.

Размотрен је Извештај о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар-септембар 2022. године, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.