ЈAВНИ ПOЗИВ ЗA JAВНУ РAСПРАВУ O НАЦРТУ ОДЛУКЕ O БУЏЕТУ OПШТИНE БAЧKA ПAЛAНKA ЗA 2023. ГOДИНУ.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈР О ОДЛ.О БУЏЕТУ ЗА 2023. ГОДИНУ(1)

ЗАКЉУЧАК ЈР НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2023. ГОДИНУ

НАЦРТ ОДЛУКЕ БУЏЕТ ОБП ЗА 2023. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О СПОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2023 ГОД.