123. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 19.октобра 2022. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 117. седнице Општинског већа, одржане дана 22. септембра 2022. године;

  1. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

  1. Разматрање Извештаја о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар-септембар 2022. године

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

  1. Доношење Решења о измени решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Бачка Паланка

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

  1. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације блокова 12 и 51 у Бачкој Паланци- „Меркур“

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

  1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!