ДОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА РОМЕ

У понедељак, 17.октобра 2022. године у 10:30 часова у малој сали зграде Општине Бачка Паланка одржало се потписивање 4 уговора пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања Рома.
Мита Лачански, заменик председника општине Бачка Паланка је истакао да је Општина Бачка Паланка препознала да наши суграђани Ромске националности живе у лошијим условима за становање. У решавању тог проблема заједно са Покрајинским секретаријатом за социјалну политику, демографију и равноправност полова опредељена су средства за унапређење њиховог материјалног стања. На конкурсу који је расписао Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова Општина је аплицирала за доделу бесповратних средстава за ове намене. Тиме је обезбеђено 500.000,00 динара од стране истог секретаријата а и сама Општина Бачка Паланка је определила додатна средства у истом износу, чиме је обезбеђено укупно 1.000.000,00 динара.
На конкурс се јавило 15 породица, које су благовремено предале сву потребну документацију. Одласком на терен и обиласком свих 15 породица утврђено и констатовано је да је генерално стање на терену лоше. Опредељена су средства за 4 пакета грађевинског материјала у вредности од 250.000,00 са ПДВ – ом за ромске породице.
Мита Лачански је изразио наду и жељу да се ова ситуација побољша и да ће се радити на томе. Општина Бачка Паланка има свог ромског координатора, који се изузетно залаже за побољшање услова живота Рома у разним сферама.